Методична діяльність


Картинки по запросу vtnjlbxyf lszkmyscnm

Тема, над якою продовжує працювати педагогічний колектив у 2018/2019 навчальному році: «Саморозвиток, самоактуалізація й самореалізація особистості вчителя та учня в умовах сучасного освітнього простору через впровадження ноосферної (природовідповідної) освіти».

Складовими частинами цієї теми є:

в управлінні:
удосконалення управлінської компетентності педагогів;

· удосконалення управлінської компетентності педагогів;

· розробка ефективної моделі внутрішкільного моніторингу навчально-виховного процесу;

· управління ефективним застосуванням інновацій;

· удосконалення психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

· управління соціально-психологічним супроводом НВП;

· оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

· розробка ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів.

у навчанні:

· управління результативністю і якістю навчання;

· активне запровадження тестування – як методу педагогічної діяльності;

· розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчати учнів вчитися);

· оптимізація шкільної освіти;

· активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

· формування культури усного та писемного мовлення учнів;

· інтеграція змісту освіти (як міждисциплінарна, так і в межах одного предмету).

у вихованні:

· створення системи позашкільної освіти;

· виховання потреби здорового способу життя;

· розвиток громадянськості учнів через органи шкільного самоврядування;

· педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

· оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

· оптимізація фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні задачі:

· створення системи педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

· надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

· управління процесом соціалізації учнів;

· оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

· психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

· соціально-психологічна адаптація соціально-вразливих категорій учнів.

Алгоритм роботи над єдиною методичною темою

I. Психолого-педагогічна підготовка колективу.

1. Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи в школі.

2. Вивчення реального рівня професійної майстерності, творчих здібностей педагогів, потреб та інтересів як всього колективу, так і кожного вчителя. для цього потрібні наступні заходи: відвідування уроків, позакласних занять, застосування методів експертних оцінок, проведення анкетування, бесід, аналіз змісту методичних рад, творчих конференцій, методичних об’єднань, аналіз вчителем власної діяльності.

3. Регулярне вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогам суспільства до рівня діяльності педагогічного колективу.

4. Діагностика педагогічних умов, що спричинили такий розрив.

5. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогичної науки та інформаційними педагогічними технологіями, що стосуються проблем, визначених у системі підвищення кваліфікації вчителів району.

II. Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми школи.

1. Вибір і формування теми (проблеми) школи на основі результатів підготовчого етапу:

· опрацювання творчою групою 3-4 проблем (мети, форм та методів їх впровадження);

· підготовка діагностичного матеріалу для обговорення його педагогічним колективом школи.

2. Ознайомлення всіх членів колективу з обраними варіантами тем та вибір одного з них для колективу школи.

3. Обговорення методичної теми, планування форм роботи над нею: розробка плану теоретичної підготовки педагогів до виконання даної теми; підготовка членів методичного об’єднання до практичної реалізації теми.

4. Ознайомлення всіх членів педагогічного колективу з проектом реалізації єдиної методичної теми, її обговорення та затвердження педагогічною радою школи.

III. Теоретична підготовка до впровадження теми.

1. Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження в практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій:

· лекційно-практичні заняття з питань впровадження науково-методичної теми в школі;

· обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі науково-методичної роботи школи.

2. Аналіз літератури з теми.

3. Аналіз досвіду впровадження теми в практику.

4. Опис власного досвіду кожного члену педагогічного колективу в межах обраної теми.

5. Розробка творчою групою моделі впровадження: виділення основних положень, рекомендацій, прийомів, методів роботи; визначення змін у функціях усіх категорій педагогічних кадрів, коригування діяльності учасників, виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі, експертна оцінка реального досвіду.

IV. Творчий етап.

1. Творче опрацювання кожним учителем педагогічної ідеї у своїй навчально-виховній діяльності.

2. Самоосвіта педагогів:

· формулювання особистої педагогічної проблеми й узгодження її з науково-методичною проблемою школи;

· вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи, використання їх на практиці;

· осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів з рекомендаціями.

3. Звіт про хід реалізації науково-методичної теми:

· використання масових форм методичної роботи (цільові семінари, науково-методичні конференції);

· оформлення постійно діючої педагогічної виставки;

· проведення відкритих уроків.

4. Варіанти організаційних форм роботи колективу школи над проблемою:

· кожен учитель вивчає на різних об’єктах одне питання;

· різні групи опрацьовують різноманітні аспекти даної теми;

· вивчення та розв’язання членами творчої групи складних науково-педагогічних питань.

5. Створення банку даних щодо результатів науково-методичної роботи

V. Поточний аналіз та управління процесом впровадження.

1. Аналіз та самоаналіз учителями результатів впровадження: як впливає використання пропонованих методів та прийомів на якість знань учнів.

2. Контроль адміністрацією школи роботи колективу над наукову-методичною темою: аналіз інформації про стан реалізації, планування контролю за виконанням науково-методичної теми, координація роботи над темою колективу школи та науково-дослідницьких груп, організація семінарів, лекцій, конференцій, відкритих уроків з метою узагальнення досвіду роботи над єдиною проблемою.

3. Контрольна-аналітична діяльність методичних служб школи в процесі виконання роботи над темою: порівняльний аналіз проблематики та ходу роботи педагогічного колективу над темою зі станом її розробки в науці та практичними результатами, стимулювання діяльності вчителя.

VI. Підбиття підсумків роботи.

1. Обговорення результатів роботи над єдиною темою на педагогічній раді.

2. Вироблення і прийняття рекомендацій.

Кiлькiсть переглядiв: 318

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.